Oficjalne zakończenie zjazdu

Zakończyła się oficjalna część zjazdu. Ustępujące władze za pomoc w organizacji podziękowały wszystkim harcerzom i harcerkom z Hufca Zielona Góra i Międzyrzecz. Słowa podziękowania skierowane zostały również do zaproszonych gości i delegatów. 

Przyjemność relacjonowania zjazdu miały druhny i druhowie:

pwd. Eliza Zaborowska, phm Marcelina Czekurłan, dh. Agnieszka Maik, dh. Adrian Portała, dh. Justyna Butylińska, pwd. Aleksandra Barańczak oraz Agnieszka Radczyc z biura prasowego zjazdu.

Audycję w Hufcowym Radio Interntowym prowadzili:

pwd. Lidia Majewska, pwd Bartłomiej oraz dh. Piotr Januszek. 

Już jutro fotorelacja ze zjazdu - zapraszamy!

Uchwała Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 1 Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

z dnia 15 listopada 2014 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi

Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mając na uwadze znaczenie dyskusji programowej, debaty nad programem rozwoju Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz nad uchwałami, które inicjują ciekawe przedsięwzięcia i wyznaczają kierunki pracy Chorągwi, zobowiązuje Komendę Chorągwi do zwołania w terminie do dnia 30.03.2015 roku Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi w celu przyjęcia uchwał wniesionych podczas Zjazdu oraz Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018.

Zjazd zobowiązuje Komisję Uchwał i Wniosków powołaną na zjeździe Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP dnia 15.11.2014 do przesłania wszystkich projektów uchwał wniesionych podczas Zjazdu oraz Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018 wraz
z zaproponowanymi podczas Zjazdu poprawkami do 15.12.2014 roku do wszystkich delegatów pod dyskusję.

Zjazd zobowiązuje Komendę Chorągwi do powołania zespołu, który w czasie
do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi podejmie pracę nad wniesionymi na Zjeździe projektami uchwał i wnioskami, dokona konsultacji np. w formie konferencji
z instruktorami środowisk hufcowych oraz przedstawi efekty pracy podczas Zjazdu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 15.11.2014

Przewodniczący
Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej
hm. Tadeusz Strażewicz

Ukonstytuowanie się władz

Zakończyly się pierwsze posiedzenia Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczącym Rady Chorągwi został pwd. Mariusz Groblica.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została hm. Stanisława Niemira.

Przewodniczącym Sądu Harcerskiego została hm. Jadwiga Gorajska.

 

Skład organów statutowych

Delegaci wybrali następujące składy Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego oraz Komisji Rewizyjnej:

 

Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:

hm. Ewa Antonowicz- Fechner

phm. Marcelina Stachowiak

pwd. Łukasz Fabich

hm. Romualda Jarecka - Cieślak

pwd. Mariusz Groblica

pwd. Piotr Nalewajczyk

pwd. Bartusz Zazula

phm. Krzysztof Jundził

phm. Michał Gławdel 

hm. Hanna Lisiecka 

 

Komisja Rewizyjna Chorągwi:

hm. Zbigniew Tatarzyński 

hm. Janusz Lechowic

hm. Stanisława Niemira

hm. Zbigniew Michalak

hm. Bogusław Rejer

 

Sąd Harcerski Chorągwi: 

hm. Eugeniusz Galant

hm. Aleksandra Kamińska 

hm. Krystyna Kochańska

hm. Teresa Dreszer

hm. Jadwiga Gorajska 

hm. Bogdan Doliński

hm. Adam Szczaus

hm. Wiesław Wójcik

hm. Grażyna Pawlak 

 

 

Dyskusja z członkami do Rady Chorągwi

Trwa dyskusja z kandydatami do Rady Chorągwi. phm. Katarzyna Pawlak poprosiła kandydatów o to, żeby powiedzieli co chcieliby zrobić podczas pracy w Radzie dla harcerzy i instruktorów Chorągwi. Padają konkretne i obiecujące propozycje z ust kandydatów. Pozostaje nam życzyć wytrwałości w pełnieniu funkcji tym, którzy zasiądą w Radzie.

2015-03-14-Zjazd-Nadzw-buton -w142

Promocja Hufca Strzelce Kraj. ZHP