Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner naglowek Dzika6 02 

 

Projekty 2016

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
18.01-29.01.2016
logo Urzad Miasta ZG
„Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska interwencja „Wyrwa”
Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy
01-03-30.12.2016
logo Urzad Miasta ZG
CUD
ChcęUmiem Działam 
 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
10.02 - 18.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 HARCERSCY SENIORZY …
służba
dla siebie, dla miasta, dla regionu
Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 TU JEST NASZE MIEJSCEKontynuacja służby
„DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE”
 
 Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Odkrywamy horyzonty"
.Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcących
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Punkt wczesnej Interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
GOTÓW
W zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
IV - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Konferencja Naukowo-metodyczna:  "BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY W DWUGŁOSIE POKOLEŃ"
Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologom społecznym IX - XI. 2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Wojownik światła"
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
(obozy,kolonie i półkolonie)
01-14.07.2016
 
 
 
 
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
 

ZIELONE WĘDROWANIE
Najpiękniejsze zielone szlaki są w Lubuskim
 Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuski
 III - X. 2016
LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
IX - XII. 2016 
"Wojownik światła"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
14 - 27.07.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach - bezpieczna, zielona i ekologiczna” 
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży”
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
Profilaktyczne Patrole Młodzieżowe
 W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym profilaktyka uniwersalna dzieci, młodzieży i rodziców oraz organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii
IV - XII. 2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu   Zakres  Okres realizacji
 logo ko
 
Kuratorium Oświaty
"Wojownik światła"  Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej
01.07 - 09.08.2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie

 "HARC P.A.T.A .
Harcerski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej.
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
V jubileuszowa edycja
Rajdu Harcerskiego "PARALAKSA"
 
Upowszechnianie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji w tym osbó niepełnosprawnych. Organizowanie jednorazowych i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących Gminę Strzelce Krajeńskie. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację 
V - VI. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
M.I.N.O.S
miejska imprez na orientację po Strzelcach Krajeńskich
 
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
III - V. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 rh+
powołanie harcerskiego Klubu Ratowniczego
 Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.Organizacja imprez profilaktyczno-edukacyjnych
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 Z3
zuchowe zabawy zimowe
Upowszechnianie Kultury Fizycznej , Sportu i Rekreacji w tym osób niepełnosprawnych. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację  III - XII. 2016 
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
WIZARD
warsztaty i zajęcia aktywizacji ruchowo-dynamicznej
 
Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  III - X. 2016 
 HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień
01 - 14.07.2016
 HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
szkolnej.
01 - 14.07.2016
       
 Aktualizacja:29.07.2016