Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner naglowek Dzika6 02 

 

Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
01/Z/2018
04.01.2018 Mariusz Paweł Groblica
Emilia Anna Sarbiewska
Strzelce Krajeńskie ZHP 31.12.2018                               
02/Z/2018 
04.01.2018  Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak 
 Zielona Góra ZHP 31.12.2018
 
03/Z/2018
04.01.2018 Kacper Przygocki
Janina Bednarczyk
Kostrzyn nad Odrą ZHP
31.12.2018  
 05/Z/2018
 04.01.2018 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota

Międzyrzecz ZHP  31.12.2018   
06/Z/2018
04.01.2018 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP 31.12.2018  
08/Z/2018
04.01.2018 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP 31.12.2018   
09/Z/2018
04.01.2018 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP
31.12.2018  
10/Z/2018
04.01.2018 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP 31.12.2018  
11/Z/2018
04.01.2018 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP 31.12.2018  
12/Z/2018
04.01.2018 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek
31.12.2018  
13/Z/2018
04.01.2018 Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP 31.12.2018  
14/Z/2018
04.01.2018 Ewa Osłońska
Piotr Delak
Żagań ZHP 31.12.2018  
15/Z/2018
04.01.2018 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP 31.12.2018  

  Konkursy ofert

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/K/2018 04.01.2018
Mariusz Paweł Groblica
Emilia Anna Sarbiewska
Strzelce Krajeńskie ZHP
31.12.2018
                              
02/K/2018  04.01.2018 Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
Zielona Góra ZHP  31.12.2018    
03/K/2018 04.01.2018 Kacper Przygocki
Janina Bednarczy
k
Kostrzyn nad Odrą ZHP
31.12.2018
 
 05/K/2018  04.01.2018 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota

 Międzyrzecz ZHP
31.12.2018
 
06/K/2018 04.01.2018 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP  31.12.2018
 
08/K/2018 04.01.2018 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP 31.12.2018  
09/K/2018 04.01.2018 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP
31.12.2018  
10/K/2018 04.01.2018 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP 31.12.2018  
11/K/2018 04.01.2018 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP 31.12.2018  
12/K/2018 04.01.2018  Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek
31.12.2018   
13/K/2018 04.01.2018 Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP 31.12.2018  
14/K/2018 04.01.2018 Ewa Osłońska
Piotr Delak
Żagań ZHP 31.12.2018  
15/K/2018 04.01.2018 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP 31.12.2018  

 Zarząd nieruchomością

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/N/2018
04.01.2018
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
  Gorzów Wielkopolski ZHP  
31.12.2018                               

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
   Osoby umocowane   
Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
 01/S/2018 05.03.2018
Bartosz Fligier
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
30.04.2018
                              
02/S/2018 12.07.2018 Bartosz Fligier
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
30.07.2018
 
03/S/2018 19.03.2018 Jakub Goc
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 30.04.2018
 
04/S/2018 12.07.2018 Agata Bazydło 
 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
31.12.2018 
 

 Aktualizacja: 23.10.2018

 Do pobrania:  

Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - tutaj

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z) - tutaj
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) - tutaj   
 Załącznik nr 3 -
Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) - tutaj
 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) - tutaj