Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018 Baner naglowek-WS-01 

 

Do góry

Uchwały Rady Chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 51/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 50/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 49/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie oceny realizacji kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2015 i 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 48/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2016

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 48/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017 r.
EWALUACJA PLANU OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 47/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji
z członkostwa w radzie chorągwi phm. Piotra Nalewajczyka

2014-12-28 191008Uchwała nr 46/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 45/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 17 września 2016 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 44/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie przygotowania konferencji instruktorskiej dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z udziałem Wiceprzewodniczącego ZHP

2014-12-28 191008Uchwała nr 43/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie rozpoczęcia kampanii bohater chorągwi o imię
hm. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej

2014-12-28 191008Uchwała nr 42/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie wygaszenia mandatu członka Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
dh. Annie Kosickiej-Dombek pełniącej funkcję skarbnika chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 41/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego chorągwi z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

2014-12-28 191008Uchwała nr 40/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.

w sprawie sprawozdania finansowego chorągwi za rok 2015

2014-12-28 191008Uchwała nr 39/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 23 kwietnia 2016

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 39/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016 r.

Informacje ze spotkania Rady Chorągwi odbytej w dniach 23.04.2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 38/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą na terenie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w roku 2016.

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 38/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
Raport z ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą.

2014-12-28 191008Uchwała nr 37/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie stanowiska rady dotyczące proponowanych zmian
w Systemie Stopni Instruktorskich.

2014-12-28 191008Uchwała nr 36/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez komisję
ds. współpracy i dialogu działającej przy Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 35/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przygotowań do kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 34/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru kandydata do kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 33/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 15-16 stycznia 2016.

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 33/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
INFORMACJE ZE SPOTKANIA RADY CHORĄGWI
ODBYTEJ W DNIACH 15-16 stycznia 2016 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 32/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian zakresu pracy i składów komisji zadaniowych w ramach pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 31/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie stanowiska Rady Chorągwi dotyczącej realizacji uchwał
Rady Chorągwi i Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi z dn. 14 marca 2015 r.
przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w roku 2015

2014-12-28 191008Uchwała nr 30/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2016 z załączonym planem pracy RCh.

2014-12-28 191008Uchwała nr 29/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Zjazdu Hufca Międzyrzecz ZHP im. Zawiszaków z dn. 20 listopada 2015 r. na podstawie wniosku z dnia 3.12.2015 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 28/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie procedury wyboru bohatera kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

2014-12-28 191008Uchwała nr 27/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie stanowiska Rady dotyczącego kosztów Białej Służby w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

2014-12-28 191008Uchwała nr 26/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie stanowiska Rady dotyczącego Chorągwianej Zbiórki Drużynowych.

2014-12-28 191008Uchwała nr 25/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie stanowiska Rady dotyczącego konieczności wprowadzenia zasady „jednego banku” do obsługi kont hufców Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z r. 2015.

2014-12-28 191008Uchwała nr 24/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu operacyjnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2016.

2014-12-28 191008Załacznik do Uchwały nr 24/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
PLAN OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016.

2014-12-28 191008Uchwała nr 23/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2015.

2014-12-28 191008Uchwała nr 22/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2015.

2014-12-28 191008Uchwała nr 21/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2016.

2014-12-28 191008Uchwała nr 20/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie ewaluacji systemu pracy z kadrą na terenie Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

2014-12-28 191008Uchwała nr 19/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP za rok 2015.

2014-12-28 191008Uchwała nr 18/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 191008Uchwała nr 17/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 191008Uchwała nr 16/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi pwd.Agaty Ilcewicz-Kryger

2014-12-28 191008Uchwała nr 15/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia kierunków pracy ze specjalnosciami
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na lata 2014-2018.

2014-12-28 191008Uchwała nr 14/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2015.

2014-12-28 191008Uchwała nr 13/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2014.

2014-12-28 191008Uchwała nr 12/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2014.

2014-12-28 191008Uchwała nr 11/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2013.

2014-12-28 191008Uchwała nr 10/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia plebiscytu „Niezastąpiony 2014”.

2014-12-28 191008Uchwała nr 9/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi
pwd. Łukasza Fabich

2014-12-28 191008Uchwała nr 8/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 10 maja 2015 r.
w sprawie harmonogramu ewaluacji planów operacyjnych
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2013 i 2014.

2014-12-28 191008Uchwała nr 7/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 10 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

68 325 30 79

godz. 9.00 - 15.00

biuro@lubuska.zhp.pl

Zjazd Zwykly Chorągwi 2018-02a

baner boczny-2019-w04c-zakoncz

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

Strony Hufcowe

baner-www-Kostrzyn-w1a

banner-www-Gorzow-w2-2015-01-09

baner-www-Skwierzyna-w2

baner-www-Strzelce-Kraj-w3

Baner-www-Nowa-Sol

Hufiec Zielona Gra-cover na strone choragwi

baner-www-Zagan-w4

baner-www-Szprotawa-w1

baner-www-Sulecin-w1

radio logo pelne czarne

Nasi partnerzy