Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Do góry

Sprawozdanie 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2017

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

♦Informacja dodatkowa Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP za rok 2017

Obejmuje: metody wyceny aktywów i pasywów; uzupełniające dane o aktywach i pasywach; informacje o strukturze przychodów, kosztów; sposób wykorzystania funduszu statutowego, dane dotyczące zobowiazań, informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach.

******

♦Uchwała Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności za 2017 rok, w tym sprawozdania finansowego

******

 
 
Powered by Phoca Download