17/07 2016

Uchwały Komisji Rewizyjnej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 1 z dnia 30-06-2016 -w2c150 Uchwała nr 2 z dnia 30-06-2016 -w2b150 Uchwała nr 3 z dnia 30-06-2016 -w2b120
 Uchwała nr 1/VI/2016
z dnia 30.06.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności organizacji
 Uchwała nr 2/VI/2016
z dnia 30.06.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r
 Uchwała nr 3/VI/2016
z dnia 30.06.2016 w sprawie absolutorium dla Komendanta i członków Komendy Chorągwi